Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Έντυπο Βοηθού

 

(*): Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.

 

Α. Στοιχεία Βοηθού

 
 
 
Φύλο:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. Γνώσεις - Εμπειρίες

 
*Β1. Είστε χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή;
 
 
Β2. Γνωρίζετε τυφλό σύστημα γραφής;
 
Β3. Διαθέτετε υπολογιστή στο σπίτι σας;
 
Β4. Διαθέτετε εκτυπωτή στο σπίτι σας;
 
Β5. Έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι σας;
 
*Β6. Γνωρίζετε τη γραφή Braille;
 
*Β7. Γνωρίζετε την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα;
 
 
Β8. Γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε βιντεοκάμερα;
 
 
 
*Β10. Έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια, ημερίδες, σχετικά με την ειδική αγωγή;
 
 
*Β11. Έχετε συμμετάσχει σε εθελοντικά ή άλλα προγράμματα για την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες;
 
 
 
 
 
Βρίσκεστε: Αρχική Σελίδα εθελοντές