Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Έντυπο Καταγραφής Αναγκών Φοιτητή/ Φοιτήτριας με Αναπηρία και/ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

 

(*): Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.

 

Α. Στοιχεία Φοιτητή/ Φοιτήτριας

 
 
 
 
Φύλο:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Β. Τρόπος Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

 
 
 

*Γ. Προσδιορίστε το Είδος των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών σας

 
*Γ. Προσδιορίστε το Είδος των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών σας:


 
 

Δ. Θέματα Προσβασιμότητας

 
*Δ1. Σε ποιους χώρους ή υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεωρείτε τη πρόσβασή σας δύσκολη ή αδύνατη;
 
 
 
*Δ2. Χρησιμοποιείτε κάποιο βοήθημα που ενισχύει την πρόσβασή σας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας;


 
 
 
Δ3. Σε ποιο βαθμό σας χαρακτηρίζουν οι ακόλουθες συμπεριφορές;
 
*Διαβάζω την έντυπη γραφή.
 
*Κατανοώ τους άλλους (καθηγητές, φοιτητές) όταν εκφράζονται προφορικά (π.χ. μαθήματα).
 
*Κατανοώ όταν διαβάζω (π.χ. συγγράμματα, εξετάσεις).
 
*Εκφράζω προφορικά με κατανοητό τρόπο τις ιδέες μου ή αυτό που έχω διαβάσει (π.χ. μάθημα, ομαδικές εργασίες, εξετάσεις).
 
*Γράφω σωστά και κατανοητά (π.χ. εργασίες, εξετάσεις).
 
*Συμμετέχω με άνεση στα μαθήματα.
 
*Χρησιμοποιώ υπολογιστή (π.χ. συγγραφή εργασιών, σημειώσεις στο μάθημα, e-mail).
 
*Συναντώ τους καθηγητές μου και συνεργάζομαι μαζί τους ώστε να ανταποκρίνομαι στις απαιτήσεις των μαθημάτων.
 
*Συνεργάζομαι με τους συμφοιτητές μου ώστε να ανταποκρίνομαι στις απαιτήσεις των μαθημάτων (π.χ. εργασίες, εξετάσεις).
 
*Έχω παρέες και συμμετέχω σε κοινωνικές εκδηλώσεις του πανεπιστημίου.
 
*Οι υποχρεώσεις των μαθημάτων μού δημιουργούν μεγάλη συναισθηματική φόρτιση.
 
 
*Δ5. Θα επιθυμούσατε κάποιου είδους υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας;
 
Εάν ναι, προσδιορίστε παρακάτω τι είδους βοήθειας θα θέλατε.

 
 
 
 
 
Βρίσκεστε: Αρχική Σελίδα Έντυπα Συμπλήρωσης ΦμεΑ