Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αξιολόγηση ΦμεΑ εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Εκτύπωση PDF

 

 

H ΠΡΟΣΒΑΣΗ έχει ήδη στείλει σε όλα τα τμήματα ατομικά ενημερωτικά έντυπα που περιλαμβάνουν προτάσεις για τα εξ αποστάσεως και δια ζώσης διαλέξεις και τη δια ζώσης αξιολόγηση σας. Οι διδάσκοντες/ουσες θα λάβουν υπόψη αυτές τις προτάσεις και για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση σας.

Οι τρόποι εξέτασης όπως έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις νέες συνθήκες είναι:

Γραπτές εργασίες

Προφορικές εξετάσεις

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ή με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Μεικτός τρόπος εξέτασης

 

Σας προτείνουμε τα παρακάτω:

ü Επικοινωνήστε έγκαιρα με τους/ις καθηγητές/τριες σας σχετικά με τις τροποποιήσεις που έχουν κάνει για τη διαδικασία αξιολόγησης σας.

ü Ζητήστε τους να σας πληροφορήσουν για τις συγκεκριμένες πλατφόρμες που θα χρησιμοποιήσουν

ü Προτείνουμε να κάνετε μια δοκιμή με τους/ις διδάσκοντες/ουσες ώστε να εξασφαλίσετε ότι έχετε κατανοήσει τον τρόπο που θα γίνει η εξέταση σας μέσω της πλατφόρμας που θα επιλέξει ο/η διδάσκων/ουσα

ü Ελέγχετε τακτικά τις ανακοινώσεις των διδασκόντων/ουσών αλλά και του Τμήματος σας.

 

Οι παρακάτω οδηγίες βοηθούν στην προσβασιμότητα σας κατά την αξιολόγηση.

Υποστήριξη προσβασιμότητας για το Microsoft Teams

Χρήση αναγνώστη οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Microsoft teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Team

Χρήση e-class

Εικονογραφημένοι οδηγοί για το e-class

Χρήση αφηγητή των Windows

Επικοινωνήστε με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ για ότι χρειαστείτε στο 24210 74345 καθημερινά 10:00-14:00 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση prosvasi@uth.gr αναφέροντας στο μήνυμα σας απαραίτητα το Ονοματεπώνυμο σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και το Τμήμα φοίτησης σας.

 

 

 

 

Βρίσκεστε: Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Αξιολόγηση ΦμεΑ εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020