Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Εκτύπωση PDF

Πληροφορίες για εννοιολογικούς προσδιορισμούς και διδακτικές προσεγγίσεις

Στις πληροφορίες για διδάσκοντες έχουν προστεθεί πληροφορίες σχετικά με το είδος των αναπηριών και/ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και ενδεικτικές εκπαιδευτικές πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν τη μαθησιακή πρόσβαση των ΦμεΑ.

Βρίσκεστε: Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ