Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υπηρεσίες

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ εάν πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας (βλ. υποστήριξη ΦμεΑ, υποστήριξη διδασκόντων, διδασκαλία και αξιολόγηση).

Επίσης, για την καλύτερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (βλ. έντυπο ΦμεΑ, έντυπο διδασκόντων) ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να συζητήσουμε σε πιο εξατομικευμένο επίπεδο για τις ανάγκες σας.

Βρίσκεστε: Αρχική Σελίδα Υπηρεσίες