Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υποστήριξη διδασκόντων

Εκτύπωση PDF

 

Η υποστήριξη των διδασκόντων/ουσών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που έχουν στο τμήμα τους φοιτητές/τριες με αναπηρία και /ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) έχει ως στόχο την πληροφόρησή τους για τις ιδιαίτερες ανάγκες των ΦμεΑ και την εφαρμογή διδακτικών τεχνικών που θα ενισχύσουν τη μαθησιακή πρόσβαση των φοιτητών/τριών τους.

Στο πλαίσιο μίας γενικής ενημέρωσης, μπορείτε να διαβάσετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ατόμων με αναπηρία και/ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και να βρείτε ενδεικτικές προτάσεις για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των ΦμεΑ (βλ. διδασκαλία και αξιολόγηση). Επίσης, για την καλύτερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά το έντυπο των διδασκόντων (βλ. έντυπο διδασκόντων) ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να συζητήσουμε σε πιο εξατομικευμένο επίπεδο για τις ανάγκες των φοιτητών/τριών σας.

Βρίσκεστε: Αρχική Σελίδα Υπηρεσίες Υποστήριξη Διδασκόντων