Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επιτροπή ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Εκτύπωση PDF

 

Επιστημονική Υπεύθυνη της Υπηρεσίας:
Νικολαραΐζη Μάγδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής- Αγωγής Κωφών

 

ΤΜΗΜΑ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Πολυτεχνική Σχολή

Ασπασία Δασκαλοπούλου
Επ. Καθηγήτρια

Βασιλική
Κατσαρδή
Λέκτορας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Φιλιππάτου Διαμάντω
Επ. Καθηγήτρια

Ανδρέου Ελένη
Καθηγήτρια

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Μάγος Κωνσταντίνος
Επ. Καθηγητής

Τσουβαλά Μαρία
Επ. Καθηγήτρια

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Νικολαραΐζη Μάγδα
Αν. Καθηγήτρια

Αργυρόπουλος Βασίλειος
Αν. Καθηγητής

Ιατρικής

Σγάντζος Μάρκος
Αν. Καθηγητής

Σακελλαρίδης Νικόλαος
Καθηγητής

Κτηνιατρικής

Βαλάση Ειρήνη
Επ. Καθηγήτρια

Πανταζής Παναγιώτης
Λέκτορας

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Κοκαρίδας Δημήτριος
Επ. Καθηγητής

Μπεκιάρη Αλεξάνδρα
Επ. Καθηγήτρια

Βρίσκεστε: Αρχική Σελίδα Οργάνωση Επιτροπή ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ