Πληροφορίες για υποψήφιους/ες φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Εκτύπωση

 

 

Όσοι/ες μαθητές και μαθήτριες με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενδιαφέρεστε να φοιτήσετε σε κάποιο Τμήμα των Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ ώστε να ενημερωθείτε για θέματα πρόσβασης.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο 24210 74345 καθημερινά 10:00-14:00, με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosvasi@uth.gr ή με μήνυμα στο Facebook: Πρόσβαση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.