Οδηγίες προσβασιμότητας σε εφαρμογές για τους/ις φοιτητές/τριες του Π.Θ.

Εκτύπωση

 

 

 

Υποστήριξη προσβασιμότητας για το Microsoft Teams

Χρήση αναγνώστη οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Microsoft teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Team

Χρήση e-class

Εικονογραφημένοι οδηγοί για το e-class

Χρήση αφηγητή των Windows

Speechnotes