Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης
Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χρήσιμες Αιτήσεις/Φόρμες

Η περίοδος εγγραφών στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ και επικαιροποίησης των αναγκών φοιτητών και φοιτητριών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαικού έτους 2023-2024 ξεκινά στις 29 Ιανουαρίου 2024 και λήγει στις 16 Φεβρουαρίου 2024