Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών
με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διδακτικό Προσωπικό

Η υποστήριξη των διδασκόντων και διδασκουσών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως στόχο την πληροφόρησή τους για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την εφαρμογή καλών πρακτικών που θα ενισχύσουν τη μαθησιακή πρόσβαση των φοιτητών και φοιτητριών τους.

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να διαβάσετε γενικές πληροφορίες σχετικά με τα εμπόδια που μπορούν να συναντήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και ενδεικτικές προτάσεις για τη διδασκαλία και την αξιολόγησή τους. Επίσης, για την καλύτερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να συζητήσουμε σε πιο εξατομικευμένο επίπεδο για τις ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών σας.

Προτάσεις προσαρμογών και εκπαιδευτικών πρακτικών

Συχνές ερωτήσεις για διδάσκοντες/διδάσκουσες

Ενημερωτικό υλικό για διδάσκοντες/διδάσκουσες