Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών
με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επικοινωνία

Τα γραφεία της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ βρίσκονται στις πόλεις του Βόλου και της Λάρισας και καλύπτουν τις ανάγκες όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας.

Βόλος

Ισόγειο
Ιάσονος 62, 38221, Βόλος

Τηλέφωνα: 24210 74345 και 24210 74338

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 – 14:00

Email: prosvasi@uth.gr

Λάρισα

Συγκρότημα Γαιόπολις
Περιφερειακή Οδός Φαρσάλων – Τρικάλων, 41500, Λάρισα

Τηλέφωνα: 2410 684395 και  2410 684396

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 – 14:00

Email: prosvasi@uth.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prosvasi@uth.gr
Facebook: 
Πρόσβαση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Instagram: prosvasi_uth
Skype Name: ΠΡΟΣΒΑΣΗ Π.Θ.

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας κοινού:

Δευτέρα έως Παρασκευή 
10:00 – 14:00