Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών
με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η περίοδος εγγραφών στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 ξεκινάει από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024.

Την ίδια περίοδο, όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν μπορούν να πραγματοποιήσουν συναντήσεις για την επικαιροποίηση των αναγκών τους.

Α. Εάν είσαι φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έχει εγγραφεί στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ και θέλεις να εγγραφείς, ακολούθησε τα εξής βήματα:

  1. Συμπλήρωσε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στην ιστοσελίδα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Εγγραφή στη ΠΡΟΣΒΑΣΗ). Για να συμπληρώσεις την αίτηση εγγραφής θα πρέπει να συνδεθείς με το πανεπιστημιακό σου email.
  2. Στην αίτηση θα σου ζητηθεί να επισυνάψεις δύο έντυπα:
    α) το διαγνωστικό έγγραφο από δημόσιο φορέα που να αναφέρει την αναπηρία και/ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και
    β) την περιγραφική έκθεση αξιολόγησης των δεξιοτήτων (π.χ. μαθησιακών, γνωστικών, επικοινωνιακών, κοινωνικών, κινητικών κ.α.) και των αναγκών σου (μπορείς να την αναζητήσεις από το φορέα έκδοσης του διαγνωστικού εγγράφου ή από κάποιο άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, στον οποίο έγινε κάποια διαδικασία αξιολόγησης).
  3. Αφού συμπληρώσεις την αίτηση, κλείσε ραντεβού ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Κλείσε ραντεβού) για να γίνει η καταγραφή των αναγκών σου με φυσική παρουσία (στην πόλη του Βόλου ή της Λάρισας) ή εξ αποστάσεως μέσω Microsoft Teams.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στη ΠΡΟΣΒΑΣΗ μπορείς να βρεις στον «Οδηγό Εγγραφής στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ 2023-2024».

Β. Εάν είσαι φοιτητής/φοιτήτρια που έχει ήδη εγγραφεί στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ και θέλεις να μας ενημερώσεις για κάποια αλλαγή αναφορικά με τις ανάγκες σου, τις υπηρεσίες που λαμβάνεις και/ή τις προσαρμογές που ζητάς, κλείσε ραντεβού με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ.

Εάν δεν επιθυμείς κάποια αλλαγή, δεν χρειάζεται να επικοινωνήσεις με τη ΠΡΟΣΒΑΣΗ. Παραμένει σε ισχύ το έγγραφο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ από το προηγούμενο εξάμηνο.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στο σύνδεσμο: prosvasi.uth.gr, στο Facebook: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και στο Instagram: prosvasi_uth.