Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης
Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παρακαλούνται όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να υποστηριχθούν από την ΠΡΟΣΒΑΣΗ κατά το εαρινό εξάμηνο 2023-2024:

1) κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων (π.χ. καταγραφή σημειώσεων, λεκτική περιγραφή)

2) με διερμηνεία στην ΕΝΓ για τα μαθήματα/εργαστήρια που θα παρακολουθήσουν

3) με συνοδεία από και προς τους χώρους του ΠΘ καθώς και εντός ΠΘ

4) με προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού

5) με την παραλαβή προσβάσιμων συγγραμμάτων

6) με τη μετακίνηση με το Προσβάσιμο Λεωφορείο (για την πόλη του Βόλου)

7) με τη γνωριμία και το δανεισμό υποστηρικτικής τεχνολογίας/εξοπλισμού/ηλεκτρονικών εφαρμογών

να συμπληρώσουν τις σχετικές αιτήσεις υποστήριξης στο σύνδεσμο: https://prosvasi.uth.gr/el/αρχική/φόρμες

* για την υποστήριξη κατά την παρακολούθηση μαθημάτων, συμπληρώστε τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσετε κατά το εαρινό εξάμηνο, ακόμα και αν δεν έχετε προβεί σε δήλωση μαθημάτων στη γραμματεία σας!

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση prosvasi@uth.gr ή στο Facebook: Πρόσβαση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.