Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης
Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Π.Θ. πραγματοποιεί βιωματικό σεμινάριο με τίτλο: «Τρόποι Καταγραφής Σημειώσεων» όπου παρουσιάζονται διαφορετικοί τρόποι καταγραφής σημειώσεων και ακολουθεί πρακτική εφαρμογή αυτών.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους/στις εγγεγραμμένους/εγγεγραμμένες φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στους/ις εθελοντές/εθελόντριες της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Π.Θ.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σε Βόλο και Λάρισα τις παρακάτω ημέρες:

  • Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:30 – 14:30 στο Βόλο, Ιάσονος 62
  • Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 καi ώρα 12:30 – 14:30 στη Λάρισα, Συγκρότημα Γαιόπολις

Ανάλογα τις δηλώσεις συμμετοχής πιθανά να επαναληφθεί διαδικτυακά.

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο σεμινάριο συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.office.com/e/fDYRn1DvgA

ή σκανάροντας το QR Code που βρίσκεται στην αφίσα.

*Για να συμπληρώσετε τη φόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πανεπιστημιακό σας email.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Σας περιμένουμε!