Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης
Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εργαστήριο για φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες “Μαθαίνω πώς να συντάσσω μια εργασία”.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί δύο φορές:

  • Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 10:00-12:00 δια ζώσης, Ιάσονος 62 στο Βόλο
  • Τρίτη 16 Απριλίου 2024 12:00-14:00 δια ζώσης στο Συγκρότημα Γαιόπολις στην Λάρισα

Για να δηλώσετε συμμετοχή ακολουθήστε το σύνδεσμο https://forms.office.com/e/7xyPbJXTe9 ή σκανάροντας το QR που βρίσκεται στην αφίσα.

Για τη συμμετοχή σας απαιτείται να έχετε τους φορητούς υπολογιστές σας μαζί