Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης
Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Σεμινάριο με τίτλο “Μαθαίνω να συντάσσω μια εργασία” ολοκληρώθηκε για σήμερα.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετείχαν δούλεψαν στους υπολογιστές τους, εξοικειώθηκαν και χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικές εφαρμογές για την σύνταξη μιας εργασίας.

Έλα κι εσύ τα σεμινάρια της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης για να ενισχύσεις τις δεξιότητες σου για την ισότιμη πρόσβαση σου.