Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ενημέρωση Φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Εκτύπωση PDF

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με αναπηρίες και/ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να δηλώσουν γραπτά (με email, fax, ή δια ζώσης) στη γραμματεία του τμήματος τους σε ποια μαθήματα θέλουν να εξεταστούν με διαφορετικό τρόπο πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Όλες οι διαφοροποιήσεις (π.χ. περισσότερος χρόνος, προφορικές αντί προφορικές εξετάσεις, συνοδεία από διερμηνέα, braille, μεγαλογράμματη γραφή) θα πρέπει να δηλωθούν ώστε να προβλεφθεί αυτό από τους διδάσκοντες και από τους επιτηρητές. Εάν έχετε μαθήματα από άλλα τμήματα θα πρέπει και αυτά να τα δηλώσετε στις συγκεκριμένες γραμματείες). Στη συνέχεια η γραμματεία θα επικοινωνήσει με τους/τις διδάσκοντες/ουσες για να οριστεί μέρα, ώρα και τόπος εξέτασης που θα γνωστοποιηθούν σε εσάς γραπτά.

Βρίσκεστε: Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Ενημέρωση Φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018