Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδασκαλία και αξιολόγηση

Εκτύπωση PDF

 

Τα ακόλουθα αρχεία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση των αναπηριών και/ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και ενδεικτικές πρακτικές για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των ΦμεΑ , οι οποίες με βάση τη σχετική βιβλιογραφία μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της μαθησιακής πρόσβασης των ΦμεΑ.

Βρίσκεστε: Αρχική Σελίδα Υπηρεσίες Διδασκαλία και αξιολόγηση