Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών
με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αρχική

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι η δομή υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Στόχος της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ είναι η ενίσχυση της μαθησιακής και κοινωνικής πρόσβασης των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του ΠΘ καθώς και της πρόσβασής τους στους χώρους του ΠΘ.

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ παρέχει πολυδιάστατες υπηρεσίες που απευθύνονται καταρχήν σε φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε εθελόντριες και εθελοντές φοιτητές και φοιτήτριες καθώς και στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό όλων των τμημάτων του ΠΘ στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας. Επίσης, η ΠΡΟΣΒΑΣΗ συνεργάζεται με διάφορους φορείς και συμμετέχει σε ποικίλες δράσεις αναφορικά με θέματα προσβασιμότητας.

Οι υπηρεσίες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ σχεδιάζονται και παρέχονται από μία ομάδα ατόμων που απαρτίζεται από την επιστημονική υπεύθυνη, το προσωπικό και τους επιστημονικούς συνεργάτες και τις επιστημονικές συνεργάτριες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, από τις εθελόντριες φοιτήτριες και τους εθελοντές φοιτητές του ΠΘ. Επιπλέον, σε κάθε Τμήμα υπάρχει ένα μέλος ΔΕΠ που λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ και ένα αρμόδιο μέλος στη Γραμματεία. Τέλος, η Επιτροπή της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ αποτελείται από μέλη ΔΕΠ διαφορετικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που συζητούν σημαντικά ζητήματα και λαμβάνουν αποφάσεις αναφορικά με τη λειτουργία της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να εγγραφούν στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδα της (prosvasi.uth.gr). Επίσης το διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό μπορεί να επικοινωνήσει με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ για να ζητήσει κάποια ενημέρωση ή υποστήριξη αναφορικά με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τη διαδικασία εγγραφής στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (prosvasi.uth.gr), να επικοινωνήσετε με e-mail στο prosvasi@uth.gr ή τηλεφωνικά στα 24210 74345, 24210 74338 και 2410 684396. Επίσης, μπορείτε να ακολουθείτε τη σελίδα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στο Facebook (Πρόσβαση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) και στο Instagram (prosvasi_uth) καθώς και να επικοινωνείτε μέσω αυτής.

 


Οδηγός Εγγραφής στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ 2022-2023

Έναρξη λεκτικής περιγραφής εικόνας.
Στην εικόνα φαίνεται το λογότυπο της Πρόσβασης και το κείμενο Οδηγός Εγγραφής στην Πρόσβαση 2022-2023 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τέλος λεκτικής περιγραφής εικόνας

Αν για οποιοδήποτε λόγο το αρχείο δεν είναι προσβάσιμο σε σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ζητώντας το αρχείο σε προσβάσιμη για εσάς μορφή.