Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών
με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αρχική

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι η δομή υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Στόχος της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ είναι η ενίσχυση της μαθησιακής και κοινωνικής πρόσβασης των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του ΠΘ καθώς και της πρόσβασής τους στους χώρους του ΠΘ.

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ παρέχει πολυδιάστατες υπηρεσίες που απευθύνονται καταρχήν σε φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε εθελόντριες και εθελοντές φοιτήτριες και φοιτητές καθώς και στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό όλων των τμημάτων του ΠΘ στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας. Επίσης, η ΠΡΟΣΒΑΣΗ συνεργάζεται με διάφορους φορείς και συμμετέχει σε ποικίλες δράσεις αναφορικά με θέματα προσβασιμότητας.

Οι υπηρεσίες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ σχεδιάζονται και παρέχονται από μία ομάδα ατόμων που απαρτίζεται από την επιστημονική υπεύθυνη, το προσωπικό και τους επιστημονικούς συνεργάτες και τις επιστημονικές συνεργάτριες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, από τις εθελόντριες φοιτήτριες και τους εθελοντές φοιτητές του ΠΘ. Επιπλέον, σε κάθε Τμήμα υπάρχει ένα μέλος ΔΕΠ που λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ και ένα αρμόδιο μέλος στη Γραμματεία. Τέλος, η Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρίες και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελείται από 9 μέλη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να εγγραφούν στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της (prosvasi.uth.gr). Επίσης το διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό μπορεί να επικοινωνήσει με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ για να ζητήσει κάποια ενημέρωση ή υποστήριξη αναφορικά με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα:


Οδηγός Εγγραφής στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ 2023-2024

Αν για οποιοδήποτε λόγο το αρχείο δεν είναι προσβάσιμο σε σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ζητώντας το αρχείο σε προσβάσιμη για εσάς μορφή.


Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Newsletter Τεύχος 1 – Φεβρουάριος 2022

Newsletter Τεύχος 2 – Νοέμβριος 2022

Newsletter Τεύχος 3 – Αύγουστος 2023