Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης
Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το 2007 καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ στις 2 Απριλίου η Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Για τη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αυτή η μέρα αποτελεί μια ακόμα ευκαιρία για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις προκλήσεις που συναντούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο. Δείτε το σχετικό βίντεο:

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού κάνουν τις δικές τους προσπάθειες για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μελών της φοιτητικής κοινότητας μέσω της δημιουργικότητας τους. Σε ευχαριστούμε Νικολέτα Γιαννή για τον ξεχωριστό Upsid Dow