Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών
με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εθελοντικό πρόγραμμα ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ρόλος εθελοντή/εθελόντριας 

Αίτηση εθελοντή/εθελόντριας

Συχνές ερωτήσεις εθελοντών/εθελοντριών

 

«Αν οι ελπίδες μας για να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο και ασφαλέστερο κόσμο είναι κάτι παραπάνω από σοφία, θα χρειαστούμε την αφοσίωση των εθελοντών περισσότερο από ποτέ»

Kofi Anan

Έναρξη λεκτικής περιγραφής εικόνας: Εθελοντές και εθελόντριες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στέκονται με την πλάτη στην κάμερα φορώντας μπλουζάκια με το λογότυπο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Λήξη λεκτικής περιγραφής.

 

«Η μη εγωιστική προσπάθεια να φέρουμε χαρά στους άλλους θα αποτελέσει την αρχή για μία ευτυχέστερη ζωή για εμάς τους ίδιους» 

Hellen Keller

 

Η Ροδούλα και η Δώρα εθελόντριες μοιράζονται μαζί σας τη δική τους εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο εθελοντικό πρόγραμμα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η Χριστίνα και η Χριστίνα εθελόντριες μοιράζονται μαζί σας τη δική τους εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο εθελοντικό πρόγραμμα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Η Μαρία εθελόντρια μοιράζεται μαζί σας τη δική της εμπειρία από τη συμμετοχή της στο εθελοντικό πρόγραμμα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ