Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Accessibility Center
for individuals with disabilities
at the University of Thessaly

On the occasion of the 13 years of operation of PROSVASI at the University of Thessaly, a video was created in which PROSVASI’s volunteers participated in order to share their experiences.

PROSVASI’s volunteers are one of the most dynamic and important parts of our service. The testimony of their experiences is always unique and interesting!

For these reasons we thank them very much!