Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Accessibility Center
for individuals with disabilities
at the University of Thessaly

Month: February 2024

Total 3 Posts

Dear students, Several of you will take part in exams that will be held remotely, via Microsoft Teams or eclass. If you need support to use these platforms, do not hesitate to make an appointment with us from out website (prosvasi.uth.gr) or by sending us an email at prosvasi@uth.gr. You