Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Accessibility Center
for individuals with disabilities
at the University of Thessaly

The two-day conference title “13 years of PROSVASI at the University of Thessaly: The next day” was held live on Saturday 21 and Sunday 22 October 2023 in the city of Larissa.

The purpose of the two-day conference was to disseminate the results of the Project “Support of social care interventions for students of the University of Thessaly” regarding enhancing the accessibility of students with disabilities and/or special educational needs to tertiary education.

It was an opportunity to exchange opinions and experiences regarding accessibility in Higher Education through presentations from the student population, the teaching and administrative staff of the University of Thessaly, as well as representatives of Accessibility Centers of greek Universities.

You can watch the videos of the presentations, which include Greek Sign Language interpretation and are subtitles, by following the links below or directly from PROSVASI’s Youtube channel.


Τίτλος εισήγησης: 13 χρόνια ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Η νέα εποχή


Νικολαραΐζη Μάγδα, Επιστημονική Υπεύθυνη της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χαιρετισμοί

Μπιλλίνης Χαράλαμπος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής

Τίτλος εισήγησης: Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Λειτουργία, Προοπτική και Σχεδιασμός

Χρυσάφη Κ. Λουκία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών

Τίτλος εισήγησης: Προσβασιμότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γεωργούλα Ευαγγελία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μονάδα Προσβασιμότητας

Τίτλος εισήγησης: Η μονάδα της προσβασιμότητας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιά

Κατσιρίκου Ανθή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μονάδα Προσβασιμότητας της Βιβλιοθήκης

Τίτλος εισήγησης: Ισότιμη πρόσβαση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κακάλη Ντίνα, Μέγα Παρασκευή: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Μονάδα ισότιμης πρόσβασης φοιτητών ΑΜΕΑ

Τίτλος εισήγησης: Παραγωγή προσβάσιμων συγγραμμάτων για φοιτητές/τριες με αναπηρία (ΦμεΑ)

Κλαψόπουλος Ιωάννης, Προϊστάμενος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τίτλος εισήγησης: «Καταγραφή και υποστήριξη φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το προσωπικό της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»

Αλεξίου Όλγα-Μαρία, Καμπασακάλη Παναγιώτα, Κεΐσογλου Ματίνα, Μπέη Στεργιανή, Παπάζογλου Θεοδώρα

Τίτλος εισήγησης: Εθελοντικό πρόγραμμα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: προκλήσεις και εποπτεία

Παπαζαφείρη Μαρία, Γεωργιάδου Ιωάννα

Τίτλος εισήγησης: Υποστηρικτική τεχνολογία στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Μπουρονίκος Χρήστος

Εμπειρίες Φοιτητών και Φοιτητριών – 1η ημέρα

Καμπούρης Σωτήρης, Φοιτητής, Τμήμα Ιατρικής

Παπαγεωργίου Παρασκευή, Φοιτήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Γαλατσάνου Δέσποινα, Φοιτήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Μαυρόπουλος Σωτήρης, Φοιτητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Στραγάλη Μαρία, Απόφοιτη, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Λαζάρου Ευριπίδης, Φοιτητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Εμπειρίες φοιτητριών – 2η ημέρα

Συρίγου Ευλαμπία, Φοιτήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μέξη Κατερίνα, Απόφοιτη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Χαραλάμπους Ειρήνη, Φοιτήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Κίσσα Ελισάβετ, Φοιτήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Καρέλα Μαρία, Απόφοιτη, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Τίτλος εισήγησης: Ο θεσμός της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Ματσιώρη Στεριανή, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Συνδετικός Κρίκος της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τίτλος εισήγησης: Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ των φοιτητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Τμήμα Κτηνιατρικής Εμπειρίες και προβληματισμοί

Βαλάση Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κτηνιατρικής, μέλος της Επιτροπής Ισότιμης Πρόσβασης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τίτλος εισήγησης: Εκπαιδευτική διαδικασία σε φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και αισθητηριακά ελλείμματα στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Μπέσιος Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, μέλος της Επιτροπής Ισότιμης Πρόσβασης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τίτλος εισήγησης: Η εφαρμογή της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στη φυσική αγωγή. Εμπειρίες, μελλοντικές προκλήσεις και προτάσεις

Κοκαρίδας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, μέλος της Επιτροπής Ισότιμης Πρόσβασης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τίτλος εισήγησης: Η Δυσλεξία με την αδιαφανή φορεσιά της

Μπάρου Γεωργία, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων Παιδιών με δυσλεξία Ζυρπιάδου Ιωάννα, Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων Παιδιών με δυσλεξία

Τίτλος εισήγησης: Η υποστήριξη ενός φοιτητή με βαρηκοΐα

Κατσαούνης Ιωάννης, Γονέας φοιτητή με βαρηκοΐα

Τίτλος εισήγησης: ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Κατανόηση της διαφορετικότητας – Υποστήριξη στη συμμετοχή

Μαρκοπούλου Ερασμία Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων Κηδ. και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας και της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ

Τίτλος εισήγησης: Τα πρώτα βήματα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ζουμπουλάκης Μιχαήλ, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Φοιτητικής Μέριμνας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 2008-2012, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τίτλος εισήγησης: Εμπειρίες από την εκπαίδευση ΑΜΕΑ στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βαβουγιός Διονύσιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Συνδετικός Κρίκος της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τίτλος εισήγησης: Εμπειρίες από την εκπαίδευση ΑΜΕΑ στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βαβουγιός Διονύσιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Συνδετικός Κρίκος της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας