Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών
με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εγγραφή στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Μπορώ να εγγραφώ στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ;

Πώς μπορώ να εγγραφώ στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ;

Τι έγγραφα χρειάζομαι για να εγγραφώ στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ;

Συχνές ερωτήσεις φοιτητών και φοιτητριών που θέλουν υποστήριξη

Οι προθεσμίες εγγραφής στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ για το χειμερινό εξάμηνο είναι μέχρι 31 Οκτώβρη 2022, και για το εαρινό εξάμηνο μέχρι 10 Μαρτίου 2023.

Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή σας στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι να ενημερώσετε δια ζώσης τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες πως έχετε εγγραφεί στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ και να τους δώσετε το Εξατομικευμένο Πλάνο Αναγκών και Υποστήριξής σας, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά τις ανάγκες σας και τις υπηρεσίες που λαμβάνετε. 

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό αλλά ο δικός σας ρόλος είναι καθοριστικός στην ενίσχυστη της πρόσβασης σας. Αν οι διδάσκοντες/διδάσκουσες δεν γνωρίζουν ποιοι/ποιες είστε δεν μπορούν να συμβάλλουν με κανένα τρόπο στην πρόσβασή σας.

* Για την συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ, προηγουμένως θα πρέπει να έχετε κάνει σύνδεση άπαξ (μία φορά) στην ιστοσελίδα Δήλος 365 (delos365.grnet.gr) με τα στοιχεία του πανεπιστημιακού σας λογαριασμού.  


Οδηγός Εγγραφής στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ 2022-2023

Έναρξη λεκτικής περιγραφής εικόνας.
Στην εικόνα φαίνεται το λογότυπο της Πρόσβασης και το κείμενο Οδηγός Εγγραφής στην Πρόσβαση 2022-2023 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τέλος λεκτικής περιγραφής εικόνας

Αν για οποιοδήποτε λόγο το αρχείο δεν είναι προσβάσιμο σε σας, παρακαλούμε ζητώντας το αρχείο σε προσβάσιμη για εσάς μορφή.


Στα παρακάτω βίντεο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μοιράζονται μαζί μας τις εμπειρίες τους από την ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η εμπειρία του Σώστη από την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η εμπειρία της Στέλλας από την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η εμπειρία της Μαριάννας από την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Η εμπειρία της Φωτεινής από την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Η εμπειρία του Απόστολου από την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας