Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Accessibility Center
for individuals with disabilities
at the University of Thessaly

PROSVASI’s Services

Depending on each student’s individual needs, a variety of services are provided by PROSVASI. During the needs assessment process, you can discuss with PROSVASI your needs and the services that are appropriate for you.

PROSVASI‘s services are offered either in person or remotely using Microsoft Teams.

 

Please, see below a list of some of our services: